GOLD TIME CHUYẾN HÀNH TRÌNH TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI

12-01-2020
166

Chuyến hành trình tương thân tương ái, hướng đến những trái tim còn nhỏ bé non thơ.

Golden Time Group JSC
💞Chuyến hành trình tương thân tương ái, hướng đến những trái tim còn nhỏ bé non thơ.
🌱Gold Time luôn mong muốn;
🌱Mang đến cho các bé những ước mơ, tạo ra một tương lai rộng mở.
🌱Các bé sẽ là những nền tảng tiếp bước cho một
"Quốc Gia Khởi Nghiệp vì Một Đất Nước Việt Nam Hào Hùng"