Sứ Mệnh của  Gold Time Group là mang đến cho mọi người hệ sinh thái tốt nhất, gặp gỡ, trao đổi, giao dịch,… những loại hàng hóa cũng như những dịch vụ tốt nhất.

Mọi người đều có thể kinh doanh – đó chính là tôn chỉ của  Gold Time Group . Cho nên,  Gold Time Group  đã cho ra đời hệ thống AFFILIATE. Khi có khách hàng mua hàng qua AFFILIATE link, bạn sẽ nhận được hoa hồng hấp dẫn từ  Gold Time Group , mà không tốn bất cứ chi phí nào.